slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslozoradiť zostupne Dátum uzavretia Partner Predmet Suma
439 20.02.2019 Mgr. Nadežda Varešinská a Ing. Karol Varešinský Kúpna zmluva 285.00
440 01.02.2019 Občianske združenie Medzi riekami Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. op nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
440/1 05.02.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a,s, Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
441 01.03.2019 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport Zmluva o dielo na dodanie tovaru uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení 1649.00
442 07.03.2019 REVIKO GROUP s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 1200.00
443 18.03.2019 Obec Čečehov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu a rozvoj športu podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z. n. p. 60.00
444 11.03.2019 NATUR-PACK, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
445 20.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. OBJEDNÁVKA PROGRAMU BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny
446 20.03.2019 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení
447 26.03.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. Návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní metrologických služieb
448 27.03.2019 Základná škola Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. ZŠ 05/2019 na podporu záujmového vzdelávania na obdobie na druhý polrok 2019 148.80
449 20.03.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 2 pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 8420.88
450 27.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
451 16.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
452 16.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
453 16.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
454 30.04.2019 Diervilla, spol. s r.o. DODATOK č. 1 k ZMLUVE Č: 0400418-1 O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB (poradenských a konzultačných)
455 15.05.2019 MEDIATEL, spol. s r.o. Zmluva o uverejnení inzercie 204.00
456 07.05.2019 MESTO MYJAVA Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zemplínska Široká 43.80
457 30.05.2019 Nadácia EPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/NAF048 1000.00
458 30.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 48.00
459 31.05.2019 Občianske združenie Medzi riekami Zmluva o nájme nebytových priestorov 330.00
460 01.06.2019 PM PRODUKT s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 300.00
461 13.06.2019 Nadácia Volkswagen Slovakia Zmluva o poskytnutí grantu č. 203/19_MA 1000.00
462 10.06.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer