slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmet Sumazoradiť zostupne
288 09.07.2015 Nadácia SPP finančný príspevok na projekt Vráťme Močidlu čo mu patrí 2000.00
255 24.07.2014 Nafta a.s. poskytnutie finančných prostriedkov - rekonš.šport.zariadenia 2000.00
224 24.07.2013 Nadácia SPP poskytnutie finančného príspevku na projekt 2000.00
274 24.02.2015 Slavomír Baczmaga materiál na opravu strechy DS 2002.48
307 25.06.2015 C-H projekt s.r.o. ´´termín plnenia a odovzdanie diela´´ , ´´cena za dielo´´ 2400.00
309 17.03.2016 RIM-SK, s.r.o. Zhotovenie a montáž nábytku a stoličiek pre MŠ 2528.88
243 11.04.2014 EL MARKO, s.r.o. prenájom priestorov KOVO - dielne v Zemplínskej Širokej 2688.00
254 18.07.2014 C-H Projekt s.r.o. projektová dokumentácia 2700.00
213 01.01.2013 MVDr. Mikuláš Polievka prenájom nebytových priestorov 3000.00
281 29.04.2015 KP building s.r.o. prenájom nebytových priestorov - Oblúková hala 3000.00
404 31.08.2018 Oláh Štefan, AGRO STEMAR Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák.č.116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 3000.00
389/1 19.06.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRENTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 3005.00
223 30.07.2013 Lesa, predaj plotov a brán dodanie materiálu na oplotenie tenis.ihriska v areáli ZŠ 3050.00
468 09.08.2019 Slovenská agentúra životného prostredia ZMLUVA č. 160/POD-807/19 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 3133.83
247 09.06.2014 ABRIS s.r.o. Dodávka a montáž 2 ks autobusových zastávok s lavičkou 3260.80
306 15.04.2015 C-H projekt s.r.o. Projektová dokumentácia pre stavbu : ´´rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov´´ 3480.00
259 21.10.2014 Božena Šamudovská dodávka a montáž plastových okien v zariadení TJ 3607.20
298 03.12.2015 Ing. arch. Viktória Nedelská - Ateliér ATRIUM vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia a nadstavba MŠ 3852.00
263 22.12.2014 Ľubomír Utĺak, Jozefína Utľaková kúpa pozemku 4000.00
422 27.06.2018 ELID s.r.o. Zmluva o dielo č. 1/2018 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 4145.50
253 11.07.2014 FEDKAR s.r.o. výstavba chodníka na citnoríne 4491.50
289 30.07.2015 Slovenská agentúra životného prostredia poskytnutie podpory z Environm.fondu formou dotácie 5000.00
294 20.10.2015 Ing. Jaroslav Ďurovčík-DELI Výmena svietidiel verejného osvetlenia 5499.97
235 02.01.2014 OŠK Družstevník poskytnutie finančnej výpomoci 5600.00
390/2018 27.06.2018 úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Dohoda č. 18/42/50J/47 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov8 5829.84

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer