slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmetzoradiť vzostupne Suma
269 23.01.2015 Slovak Telekom a.s. Mobilný internet
374/2017 28.11.2017 Slavomír Bacsmaga Materiál na opravu strechy Obecného úradu v Zemplínskej Širokej 6137.70
375/2017 28.11.2017 Slavomír Bacsmaga Materiál na opravu strechy Kultúrneho domu v Zemplínskej Širokej 13242.00
274 24.02.2015 Slavomír Baczmaga materiál na opravu strechy DS 2002.48
396 19.07.2018 Prima banka Slovensko, a.s. mandátna zmluva č. 22/010/18
387/2018 04.06.2018 Ing. Viktor Lajterčuk Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT Win 2.0 R9 119.00
403/2018 10.08.2018 IFOsoft s.r.o. Licenčná zmluva č. 180806 na programové vybavenie 23.76
402/2018 24.07.2018 IFOsoft s.r.o. Licenčná zmluva č. 180706 na programové vybavenie 107.28
409 03.09.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
463 28.06.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
408 25.08.2018 Ján Matišin Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
439 20.02.2019 Mgr. Nadežda Varešinská a Ing. Karol Varešinský Kúpna zmluva 285.00
504 01.07.2020 Mgr. Nadežda Varešinská Kúpna zmluva 285.00
263 22.12.2014 Ľubomír Utĺak, Jozefína Utľaková kúpa pozemku 4000.00
244 02.05.2014 Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom kúpa pozemku 1391.28
248 03.06.2014 Mediatel spol. s r.o. inzercia v zlatých stránkach 204.00
316 02.05.2016 MEDIATEL spol. s.r.o. inzercia v Zlatých stránkach 204.00
284 29.06.2015 Slovenská akademická asociácia pre medz.spoluprácu, Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu grant v rámci programu Erasmus+ 6010.00
240 03.03.2014 Obec Čečehov finančný príspevok na športové podujatie 60.00
277 04.03.2015 Obec Čečehov finančný príspevok na športové podujatie 40.00
288 09.07.2015 Nadácia SPP finančný príspevok na projekt Vráťme Močidlu čo mu patrí 2000.00
394 04.07.2018 Nadácia SPP finančný príspevok na projekt : Učíme sa zážitkovo celý deň 900.00
320/2016 31.05.2016 Dôvera zdravotná posiťovňa, a.s. elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb
297 16.11.2015 Environmentálny fond dotácia - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 65302.00
257 10.10.2014 Slovenský zväz chovateľov, oblastný výbor dohody o poskytnutí fin. príspevku na usporiadanie oblastnej, zemplínskej výstavy drobných zvierat 50.00

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer