slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmet Sumazoradiť vzostupne
394 04.07.2018 Nadácia SPP finančný príspevok na projekt : Učíme sa zážitkovo celý deň 900.00
304 05.01.2016 ZO JDS Zemplínska Široká poskytnutie finančnej výpomoci 800.00
349 09.01.2017 ZO JDS Zemplínska Široká zmluva o poskytnutí dotácie 800.00
433 16.01.2019 ZO JDS Zemplínska Široká Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 o podmienkach poskytovania finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby 800.00
483/1 02.01.2020 ZO Jednota dôchodcov Slovensko, Zemplínska Široká Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 o podmienkach poskytovania finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby 800.00
233 02.01.2014 ZO JDS Slovenska poskytnutie finančnej výpomoci 800.00
267 16.01.2015 ZO JDS Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 800.00
314 03.05.2016 Ing. arch. Viktória Nedelská - Ateliér ATRIUM dodávka projektovej dokumentácie a odborného poradenstva 696.00
392 29.05.2018 Milan Matišin odpredaj pozemkov pod cestou, priekopou a chodníkom na Hlavnej ulici 660.00
475 30.09.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce DOHODA číslo 19/42/52A/74 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 638.52
386/2018 05.06.2018 Ing. Marta Nachtmannová Zmluva č. 7/2018 o výkone štatutárneho auditu na rok 2018 600.00
315 03.05.2016 Ing. arch. Viktória Nedelská - Ateliér ATRIUM vykonávanie autorského dozoru pre realizáciu stavby : ,, Rekonštrukcia a nadstavba materskej školy v obci Zemplínska Široká´´ 600.00
387 24.01.2017 Ing. Marta Nechtmannová Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2017 600.00
323 15.06.2016 Ing. Ján Miľovčík audit individuálnej účtovnej závierky obce 500.00
467 01.08.2019 Ing. Marta Nachtmannová ZMLUVA č. 12/2019 o výkone štatutárneho auditu na rok 2019 500.00
497 17.04.2020 Ing. Marta Nachtmannová ZMLUVA č. 2/2020 o výkone štatutárneho auditu na rok 2020 500.00
250 03.06.2014 Ing. Jan Milovcik audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 500.00
218 08.05.2013 Ing. Ján Miľovčík audit individuálnej účt.závieky obce Z.Široká za rok 2012 500.00
513 19.11.2020 Obstarávateľ SK, s.r.o. Mandátna zmluva 500.00
219 15.04.2012 Ing. Ján Miľovčík audit individuálnej účt.závieky obce Z.Široká za rok 2011 500.00
285 03.06.2015 Ing. Ján Miľovčík audit individuálnej účtovnej závierky obce Zemplínska Široká za rok 2014 500.00
362 29.06.2017 Ing. Ján Miľovčík audit individuálnej účtovnej závierky 500.00
426 05.10.2018 Slovenský futbalový zväz Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie proejktu "Dajme spolu gól 2018/19" 350.00
474 30.09.2019 AGROSPOL, s.r.o. MICHALOVCE DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníka v platnom znení 350.00
242 24.03.2014 FA HUNTER - IGOR TOMKO odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne obce 336.00

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer