slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partnerzoradiť zostupne Predmet Suma
239 11.02.2014 Mesto Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podp.záuj.vzdel. 2013/14 96.00
319 31.05.2016 Mesto Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 148.80
258 21.10.2014 Mesto Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 76.80
456 07.05.2019 MESTO MYJAVA Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zemplínska Široká 43.80
275 27.02.2015 Mestský úrad Michalovce zabezpečenie pre obce činnosti v oblastiach územného plánovania a stavebného poriadku
436 29.11.2018 Mgr. Juraj Peržo Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka
439 20.02.2019 Mgr. Nadežda Varešinská a Ing. Karol Varešinský Kúpna zmluva 285.00
360/2017 22.05.2017 Mgr. Pavol Kalmár vypracovanie dokumentácie ´´Žiadosť o NFP´´ 250.00
392 29.05.2018 Milan Matišin odpredaj pozemkov pod cestou, priekopou a chodníkom na Hlavnej ulici 660.00
373/2017 06.12.2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
300 14.12.2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozšírenie a udržanie kapacít MŠ 57000.00
462 10.06.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
280 17.04.2015 MUDr. Dušan Goda výkon lekárskej posudkovej činnosti 10.00
260 03.12.2014 MV SR - Okresný úrad Košice poskytnutie dotácie - kamerový systém 8000.00
213 01.01.2013 MVDr. Mikuláš Polievka prenájom nebytových priestorov 3000.00
457 30.05.2019 Nadácia EPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/NAF048 1000.00
391 08.06.2018 Nadácia EPH poskytnutie finančného príspevku na projekt ´´Prekrytie športového zariadenia´´ 1500.00
364 03.07.2017 Nadácia SPP poskytnutie finančného príspevku 1500.00
318/2016 23.05.2016 Nadácia SPP poskytnutie finančného príspevku 1500.00
224 24.07.2013 Nadácia SPP poskytnutie finančného príspevku na projekt 2000.00
288 09.07.2015 Nadácia SPP finančný príspevok na projekt Vráťme Močidlu čo mu patrí 2000.00
394 04.07.2018 Nadácia SPP finančný príspevok na projekt : Učíme sa zážitkovo celý deň 900.00
461 13.06.2019 Nadácia Volkswagen Slovakia Zmluva o poskytnutí grantu č. 203/19_MA 1000.00
255 24.07.2014 Nafta a.s. poskytnutie finančných prostriedkov - rekonš.šport.zariadenia 2000.00
291 30.09.2015 Natur - Pack, a.s. zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer