slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partnerzoradiť zostupne Predmet Suma
225 12.09.2013 Ing.Juraj Karch JUKAR vybudovanie chodníka II.etapa 13663.66
405 21.09.2018 Ján Matišin Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
408 25.08.2018 Ján Matišin Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
222 25.06.2013 JD rozhlasy SK s.r.o. servisná zmluva - rozhlasy 300.00
249 14.08.2013 JUDr. Ján Kožuško právna pomoc o majetkovom vysporiadaní parcely č. 112 1000.00
384/2018 25.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
492 23.03.2020 KOMENSKY, s.r.o. DODATOK č. DBK/18/06/0018 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/03/098 zo dňa 01.04.2010
237 17.01.2014 Komunálna poisťovńa, a.s. úrazové poistenie ucházdačov o zamestnanie 19.50
347 01.01.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 16.25
348 01.01.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 13.00
252 30.06.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 35.75
251 30.06.2014 Komunálna poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 22.75
327 22.06.2016 Košický samosprávny kraj poskytnutie dotácie na projekt ´´750.výročie prvej písomnej zmienky o obci´´ 1000.00
353 07.02.2017 Košický samosprávny kraj nájom novovytvoreného pozemku za účelom výstavby autobusových zastávok 1.00
281 29.04.2015 KP building s.r.o. prenájom nebytových priestorov - Oblúková hala 3000.00
dodatok č.1 k zmluve č.281 31.03.2016 KP building s.r.o. Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov
410 01.10.2018 Ladislav Drahňovský Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
421 04.12.2018 Ladislav Drahňovský - AUTODRA Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa ustanovení zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, uzavretej dňa 01.10.2018
313 10.02.2016 LEKOS s.r.o. pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky v ZŠ, MŠ
223 30.07.2013 Lesa, predaj plotov a brán dodanie materiálu na oplotenie tenis.ihriska v areáli ZŠ 3050.00
263 22.12.2014 Ľubomír Utĺak, Jozefína Utľaková kúpa pozemku 4000.00
409 03.09.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
463 28.06.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
335 05.09.2016 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
366 04.09.2017 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer