slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmet Sumazoradiť zostupne
515/1 14.12.2020 Metodicko-pedagogické centrum Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"
275 27.02.2015 Mestský úrad Michalovce zabezpečenie pre obce činnosti v oblastiach územného plánovania a stavebného poriadku
290 02.09.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
321/2016 31.05.2016 Natur-Pack, a.s. zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
337 24.08.2016 Slovak Telekom a.s. dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
368 20.10.2017 Základná škola Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
400/2018 25.07.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 100932667ZoP
418 18.10.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
450 27.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
506 08.10.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny DOHODA č. 20/42/012/77 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
518 29.01.2021 Mgr. Berta Matiová,AGROSPOL s.r.o.,AGRO PALÍN s.r.o.,Anton Uhrin,Ľudovít Čičák Zmluva o nájme nehnuteľností
291 30.09.2015 Natur - Pack, a.s. zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
338 05.09.2016 Slovak Telekom a.s. dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
369 25.10.2017 Základná škola Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
384/2018 25.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
419 05.11.2018 Základná škola Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. ZŠ 27/2018 na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2018
435 30.01.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Dodatok č. 2 k dohode č. 18/42/054/183 v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
451 16.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
496 15.04.2020 DIervilla, spol. s r.o. DODATOK č. 2 k Zmluve č. 040418-1 o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných)
507 22.10.2020 SURVIVOR 4ever s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 25.09.2019
519 09.02.2021 Minet Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
228 17.09.2013 Ústav inf.a prognóz školstva bezodplatný prevod Didaktickej techniky
339 19.09.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny dohoda č.16/42/012/185 MOS
370 25.10.2017 Základná škola Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
436 29.11.2018 Mgr. Juraj Peržo Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer