slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslozoradiť zostupne Dátum uzavretia Partner Predmet Suma
262 17.12.2014 PyroCollection, Slovakia s.r.o. ohňostroj s odpaľovaním 1336.80
263 22.12.2014 Ľubomír Utĺak, Jozefína Utľaková kúpa pozemku 4000.00
264 02.01.2015 Rastislav Vaško údržba mies.kom,, kosenie ver. priestranstiev, odvoz nepot.materiálu
265 16.01.2015 Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 1212.12
266 16.01.2015 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 1000.00
267 16.01.2015 ZO JDS Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 800.00
268 16.01.2015 OŠK Družstevník Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 6600.00
269 23.01.2015 Slovak Telekom a.s. Mobilný internet
270 02.02.2015 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne poskytnutie finančného príspevku 200.00
271 03.02.2015 Slovak Telekom a.s. poskytovanie verejných služieb
272 09.02.2015 Ing. Marián Chvostaľ pracovná zdravotná služba
273 13.02.2015 Slavomír Baczmaga oprava strechy Základnej školy 6348.52
274 24.02.2015 Slavomír Baczmaga materiál na opravu strechy DS 2002.48
275 27.02.2015 Mestský úrad Michalovce zabezpečenie pre obce činnosti v oblastiach územného plánovania a stavebného poriadku
276 03.03.2015 Ifosoft verejná obchodná spoločnosť programové vybavenie - faktúry, objednávky 79.20
277 04.03.2015 Obec Čečehov finančný príspevok na športové podujatie 40.00
278 04.03.2015 SYTELI, s.r.o. realizácia diela - Kamerový systém 10265.59
279 12.03.2015 Mesto Michalovce poskytnutie fin.prostriedkov na podporu záuj. vzdelávania 110.40
280 17.04.2015 MUDr. Dušan Goda výkon lekárskej posudkovej činnosti 10.00
281 29.04.2015 KP building s.r.o. prenájom nebytových priestorov - Oblúková hala 3000.00
282 14.05.2015 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR výpožička preb.hnut.majetku štátu - PC, tlačiareň, čítačka
283 27.05.2015 Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV uskutočnenie stavebných prác "Vybudovanie odd.zóny..." 6172.15
284 29.06.2015 Slovenská akademická asociácia pre medz.spoluprácu, Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu grant v rámci programu Erasmus+ 6010.00
285 03.06.2015 Ing. Ján Miľovčík audit individuálnej účtovnej závierky obce Zemplínska Široká za rok 2014 500.00
286 02.07.2015 Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV Rekonštrukcia ústredného kúrenia ZŠ Z.Široká 10344.34

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer