slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslozoradiť zostupne Dátum uzavretia Partner Predmet Suma
486 17.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
487 20.02.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce DOHODA číslo: 20/42/054/153 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa § 54 pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 3011.16
488 25.02.2020 FÚRA s.r.o. DODATOK č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
489 26.02.2020 Základná škola Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na prvý polrok 2020 148.80
490 05.03.2020 Obec Čečehov ZMLUVA o poskytnutí finančného príspevku na podporu a rozvoj športu 40.00
491 05.03.2020 NATUR-PACK, a.s. DODATOK č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
492 23.03.2020 KOMENSKY, s.r.o. DODATOK č. DBK/18/06/0018 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/03/098 zo dňa 01.04.2010
493 25.03.2020 IFOsoft s.r.o. ZMLUVA o dielo č. 200309 pofľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka 59.70
494 02.04.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce DOHODA č. 20/42/50J/9 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j 4696.26
495 02.04.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce DOHODA č. 20/42/054/325 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci NP "Praxou k zamestnaniu 2" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 6478.89
496 15.04.2020 DIervilla, spol. s r.o. DODATOK č. 2 k Zmluve č. 040418-1 o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných)
497 17.04.2020 Ing. Marta Nachtmannová ZMLUVA č. 2/2020 o výkone štatutárneho auditu na rok 2020 500.00
498 12.05.2020 FEDKAR s.r.o. NÁVRH - ZMLUVA O DIELO 9921.94
499 25.05.2020 Nadácia EPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2020/NAF035 1000.00
500 28.05.2020 Nadácia Volkswagen Slovakia ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 116/20_MAP 1000.00
501 29.06.2020 FÚRA s.r.o. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TRIEDENÉHO ZBERU
502 30.06.2020 Občianske združenie Medzi riekami Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.05.2019 330.00
503 30.06.2020 FURA s.r.o. DODATOK 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
504 01.07.2020 Mgr. Nadežda Varešinská Kúpna zmluva 285.00
č.1/2016 04.10.2016 Agrospol, spol. s.r.o. Michalovce výška a spôsob platenia 64.88
dodatok 1/2016 k zmluve č.40 03.10.2016 FÚRA s.r.o. poskytovanie služieb v oblasti s nakladania s odpadmi
dodatok č.1 k zmluve č.281 31.03.2016 KP building s.r.o. Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer