slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslozoradiť zostupne Dátum uzavretia Partner Predmet Suma
237 17.01.2014 Komunálna poisťovńa, a.s. úrazové poistenie ucházdačov o zamestnanie 19.50
238 27.01.2014 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o bežnom účte
239 11.02.2014 Mesto Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podp.záuj.vzdel. 2013/14 96.00
240 03.03.2014 Obec Čečehov finančný príspevok na športové podujatie 60.00
241 17.03.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytnutie údajov z inf.systému katastra nehnuteľností
242 24.03.2014 FA HUNTER - IGOR TOMKO odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne obce 336.00
243 11.04.2014 EL MARKO, s.r.o. prenájom priestorov KOVO - dielne v Zemplínskej Širokej 2688.00
244 02.05.2014 Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom kúpa pozemku 1391.28
245 19.05.2014 Pedagogická a sociálna akadémia výkon súvislej praxe žiakov PaSA 3.00
246 26.05.2014 Peter Lukáč - TELLUS Servis a údržba výpočtovej techniky - mesačný paušál 67.20
247 09.06.2014 ABRIS s.r.o. Dodávka a montáž 2 ks autobusových zastávok s lavičkou 3260.80
248 03.06.2014 Mediatel spol. s r.o. inzercia v zlatých stránkach 204.00
249 14.08.2013 JUDr. Ján Kožuško právna pomoc o majetkovom vysporiadaní parcely č. 112 1000.00
250 03.06.2014 Ing. Jan Milovcik audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 500.00
251 30.06.2014 Komunálna poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 22.75
252 30.06.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 35.75
253 11.07.2014 FEDKAR s.r.o. výstavba chodníka na citnoríne 4491.50
254 18.07.2014 C-H Projekt s.r.o. projektová dokumentácia 2700.00
255 24.07.2014 Nafta a.s. poskytnutie finančných prostriedkov - rekonš.šport.zariadenia 2000.00
256 26.08.2014 Ing. Jaroslav Ďurovčík-DELI výmena svietidiel a sadových stožiarov verejného osvetlenia 6810.00
257 10.10.2014 Slovenský zväz chovateľov, oblastný výbor dohody o poskytnutí fin. príspevku na usporiadanie oblastnej, zemplínskej výstavy drobných zvierat 50.00
258 21.10.2014 Mesto Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 76.80
259 21.10.2014 Božena Šamudovská dodávka a montáž plastových okien v zariadení TJ 3607.20
260 03.12.2014 MV SR - Okresný úrad Košice poskytnutie dotácie - kamerový systém 8000.00
261 17.12.2014 AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. školský nábytok 1606.50

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer