slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmet Sumazoradiť vzostupne
487 20.02.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce DOHODA číslo: 20/42/054/153 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa § 54 pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 3011.16
389/1 19.06.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRENTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 3005.00
281 29.04.2015 KP building s.r.o. prenájom nebytových priestorov - Oblúková hala 3000.00
404 31.08.2018 Oláh Štefan, AGRO STEMAR Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák.č.116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 3000.00
213 01.01.2013 MVDr. Mikuláš Polievka prenájom nebytových priestorov 3000.00
254 18.07.2014 C-H Projekt s.r.o. projektová dokumentácia 2700.00
243 11.04.2014 EL MARKO, s.r.o. prenájom priestorov KOVO - dielne v Zemplínskej Širokej 2688.00
309 17.03.2016 RIM-SK, s.r.o. Zhotovenie a montáž nábytku a stoličiek pre MŠ 2528.88
307 25.06.2015 C-H projekt s.r.o. ´´termín plnenia a odovzdanie diela´´ , ´´cena za dielo´´ 2400.00
274 24.02.2015 Slavomír Baczmaga materiál na opravu strechy DS 2002.48
255 24.07.2014 Nafta a.s. poskytnutie finančných prostriedkov - rekonš.šport.zariadenia 2000.00
224 24.07.2013 Nadácia SPP poskytnutie finančného príspevku na projekt 2000.00
288 09.07.2015 Nadácia SPP finančný príspevok na projekt Vráťme Močidlu čo mu patrí 2000.00
485 28.01.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce DOHODA č. 20/42/054/47 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" - Opatrenia č. 2 1956.75
441 01.03.2019 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport Zmluva o dielo na dodanie tovaru uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení 1649.00
261 17.12.2014 AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. školský nábytok 1606.50
391 08.06.2018 Nadácia EPH poskytnutie finančného príspevku na projekt ´´Prekrytie športového zariadenia´´ 1500.00
364 03.07.2017 Nadácia SPP poskytnutie finančného príspevku 1500.00
318/2016 23.05.2016 Nadácia SPP poskytnutie finančného príspevku 1500.00
431 13.12.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 1500.00
383/2018 22.05.2018 Diervilla, spol. s.r.o. Zmluva č.040418-1 o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných) 1500.00
244 02.05.2014 Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom kúpa pozemku 1391.28
262 17.12.2014 PyroCollection, Slovakia s.r.o. ohňostroj s odpaľovaním 1336.80
265 16.01.2015 Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 1212.12
442 07.03.2019 REVIKO GROUP s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 1200.00

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer