slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmet Sumazoradiť zostupne
475 30.09.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce DOHODA číslo 19/42/52A/74 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 638.52
392 29.05.2018 Milan Matišin odpredaj pozemkov pod cestou, priekopou a chodníkom na Hlavnej ulici 660.00
314 03.05.2016 Ing. arch. Viktória Nedelská - Ateliér ATRIUM dodávka projektovej dokumentácie a odborného poradenstva 696.00
304 05.01.2016 ZO JDS Zemplínska Široká poskytnutie finančnej výpomoci 800.00
349 09.01.2017 ZO JDS Zemplínska Široká zmluva o poskytnutí dotácie 800.00
433 16.01.2019 ZO JDS Zemplínska Široká Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 o podmienkach poskytovania finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby 800.00
233 02.01.2014 ZO JDS Slovenska poskytnutie finančnej výpomoci 800.00
267 16.01.2015 ZO JDS Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 800.00
394 04.07.2018 Nadácia SPP finančný príspevok na projekt : Učíme sa zážitkovo celý deň 900.00
461 13.06.2019 Nadácia Volkswagen Slovakia Zmluva o poskytnutí grantu č. 203/19_MA 1000.00
302 05.01.2016 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Zemplínska Široká poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
305 05.01.2016 Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
350 09.01.2017 Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká zmluva o poskytnutí dotácie 1000.00
226 02.10.2013 Ing.František Komárek poskytnutie peňažného daru 1000.00
351 09.01.2017 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Zemplínska Široká zmluva o poskytnutí dotácie 1000.00
434 16.01.2019 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Zemplínska Široká Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 o podmienkach poskytovania finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby 1000.00
434/1 16.01.2019 Pravoslávna cirkevná obec, Farnosť Zemplínska Široká Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 o podmienkach poskytovania finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby 1000.00
214 12.12.2013 Pravoslávna cirkevná obec poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
232 02.01.2014 Gréckokatolícka cirkev poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
327 22.06.2016 Košický samosprávny kraj poskytnutie dotácie na projekt ´´750.výročie prvej písomnej zmienky o obci´´ 1000.00
266 16.01.2015 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 1000.00
457 30.05.2019 Nadácia EPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/NAF048 1000.00
234 02.01.2014 Pravoslávna cirkevná obec poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
249 14.08.2013 JUDr. Ján Kožuško právna pomoc o majetkovom vysporiadaní parcely č. 112 1000.00
385/2018 21.05.2018 PP PROTECT s.r.o. Zmluva o dielo 1080.00

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer