slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmet Sumazoradiť zostupne
481 12.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
241 17.03.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytnutie údajov z inf.systému katastra nehnuteľností
320/2016 31.05.2016 Dôvera zdravotná posiťovňa, a.s. elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb
26.09.2017 Základná škola T.J. Moussona Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
382/2018 03.05.2018 Natur-Pack, a.s. Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
417 15.10.2018 Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Rámcova zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
466 18.07.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 22/009/18
275 27.02.2015 Mestský úrad Michalovce zabezpečenie pre obce činnosti v oblastiach územného plánovania a stavebného poriadku
290 02.09.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
321/2016 31.05.2016 Natur-Pack, a.s. zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
337 24.08.2016 Slovak Telekom a.s. dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
368 20.10.2017 Základná škola Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
400/2018 25.07.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 100932667ZoP
418 18.10.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
450 27.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
291 30.09.2015 Natur - Pack, a.s. zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
338 05.09.2016 Slovak Telekom a.s. dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
369 25.10.2017 Základná škola Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
384/2018 25.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
419 05.11.2018 Základná škola Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. ZŠ 27/2018 na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2018
435 30.01.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Dodatok č. 2 k dohode č. 18/42/054/183 v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
451 16.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
228 17.09.2013 Ústav inf.a prognóz školstva bezodplatný prevod Didaktickej techniky
339 19.09.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny dohoda č.16/42/012/185 MOS
370 25.10.2017 Základná škola Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer