slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmetzoradiť vzostupne Suma
242 24.03.2014 FA HUNTER - IGOR TOMKO odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne obce 336.00
445 20.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. OBJEDNÁVKA PROGRAMU BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny
447 26.03.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. Návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní metrologických služieb
379/2018 20.02.2018 Základná škola s materskou školou Palín Nájomne telocvične na obdobie od 21.02.2018 do 31.03 2018 8.00
353 07.02.2017 Košický samosprávny kraj nájom novovytvoreného pozemku za účelom výstavby autobusových zastávok 1.00
400 11.05.2018 FIFO, s.r.o. nájom nebytových priestorov
269 23.01.2015 Slovak Telekom a.s. Mobilný internet
374/2017 28.11.2017 Slavomír Bacsmaga Materiál na opravu strechy Obecného úradu v Zemplínskej Širokej 6137.70
375/2017 28.11.2017 Slavomír Bacsmaga Materiál na opravu strechy Kultúrneho domu v Zemplínskej Širokej 13242.00
274 24.02.2015 Slavomír Baczmaga materiál na opravu strechy DS 2002.48
396 19.07.2018 Prima banka Slovensko, a.s. mandátna zmluva č. 22/010/18
387/2018 04.06.2018 Ing. Viktor Lajterčuk Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT Win 2.0 R9 119.00
403/2018 10.08.2018 IFOsoft s.r.o. Licenčná zmluva č. 180806 na programové vybavenie 23.76
402/2018 24.07.2018 IFOsoft s.r.o. Licenčná zmluva č. 180706 na programové vybavenie 107.28
463 28.06.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
409 03.09.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
408 25.08.2018 Ján Matišin Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
439 20.02.2019 Mgr. Nadežda Varešinská a Ing. Karol Varešinský Kúpna zmluva 285.00
244 02.05.2014 Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom kúpa pozemku 1391.28
263 22.12.2014 Ľubomír Utĺak, Jozefína Utľaková kúpa pozemku 4000.00
316 02.05.2016 MEDIATEL spol. s.r.o. inzercia v Zlatých stránkach 204.00
248 03.06.2014 Mediatel spol. s r.o. inzercia v zlatých stránkach 204.00
284 29.06.2015 Slovenská akademická asociácia pre medz.spoluprácu, Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu grant v rámci programu Erasmus+ 6010.00
240 03.03.2014 Obec Čečehov finančný príspevok na športové podujatie 60.00
277 04.03.2015 Obec Čečehov finančný príspevok na športové podujatie 40.00

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer