slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmetzoradiť vzostupne Suma
430 31.12.2018 František Jacko Zmluva o poskytnutí dotácie 150.00
380/2018 19.02.2018 Obec Čečehov zmluva o poskytnutí dotácie 40.00
349 09.01.2017 ZO JDS Zemplínska Široká zmluva o poskytnutí dotácie 800.00
404 31.08.2018 Oláh Štefan, AGRO STEMAR Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák.č.116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 3000.00
420 24.10.2018 Štefan Počatko Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák.č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 200.00
471 25.09.2019 Survivor s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 270.00
410 01.10.2018 Ladislav Drahňovský Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
442 07.03.2019 REVIKO GROUP s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 1200.00
440 01.02.2019 Občianske združenie Medzi riekami Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. op nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
459 31.05.2019 Občianske združenie Medzi riekami Zmluva o nájme nebytových priestorov 330.00
460 01.06.2019 PM PRODUKT s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 300.00
397 19.07.2018 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 22/009/18
293 19.10.2015 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o grantovom účte
441 01.03.2019 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport Zmluva o dielo na dodanie tovaru uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení 1649.00
422 27.06.2018 ELID s.r.o. Zmluva o dielo č. 1/2018 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 4145.50
385/2018 21.05.2018 PP PROTECT s.r.o. Zmluva o dielo 1080.00
238 27.01.2014 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o bežnom účte
383/2018 22.05.2018 Diervilla, spol. s.r.o. Zmluva č.040418-1 o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných) 1500.00
386/2018 05.06.2018 Ing. Marta Nachtmannová Zmluva č. 7/2018 o výkone štatutárneho auditu na rok 2018 600.00
468 09.08.2019 Slovenská agentúra životného prostredia ZMLUVA č. 160/POD-807/19 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 3133.83
467 01.08.2019 Ing. Marta Nachtmannová ZMLUVA č. 12/2019 o výkone štatutárneho auditu na rok 2019 500.00
231 02.01.2014 Rastislav Vaško zimná údržba miestnych komunikácií, kosenie ver.priestranstiev
309 17.03.2016 RIM-SK, s.r.o. Zhotovenie a montáž nábytku a stoličiek pre MŠ 2528.88
301 17.12.2015 Energie2, a.s. združená dodávka elektriny
446 20.03.2019 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer