slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmetzoradiť zostupne Suma
245 19.05.2014 Pedagogická a sociálna akadémia výkon súvislej praxe žiakov PaSA 3.00
315 03.05.2016 Ing. arch. Viktória Nedelská - Ateliér ATRIUM vykonávanie autorského dozoru pre realizáciu stavby : ,, Rekonštrukcia a nadstavba materskej školy v obci Zemplínska Široká´´ 600.00
312 05.04.2016 SLOVGRAM vykonávanie verejného prenosu a odmena umelcom 38.50
256 26.08.2014 Ing. Jaroslav Ďurovčík-DELI výmena svietidiel a sadových stožiarov verejného osvetlenia 6810.00
294 20.10.2015 Ing. Jaroslav Ďurovčík-DELI Výmena svietidiel verejného osvetlenia 5499.97
282 14.05.2015 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR výpožička preb.hnut.majetku štátu - PC, tlačiareň, čítačka
360/2017 22.05.2017 Mgr. Pavol Kalmár vypracovanie dokumentácie ´´Žiadosť o NFP´´ 250.00
298 03.12.2015 Ing. arch. Viktória Nedelská - Ateliér ATRIUM vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia a nadstavba MŠ 3852.00
č.1/2016 04.10.2016 Agrospol, spol. s.r.o. Michalovce výška a spôsob platenia 64.88
253 11.07.2014 FEDKAR s.r.o. výstavba chodníka na citnoríne 4491.50
328 30.07.2016 Folklórna skupina Hatalovčan vytvorenie výkonu folklórnej skupiny na podujatí 200.00
275 27.02.2015 Mestský úrad Michalovce zabezpečenie pre obce činnosti v oblastiach územného plánovania a stavebného poriadku
291 30.09.2015 Natur - Pack, a.s. zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
321/2016 31.05.2016 Natur-Pack, a.s. zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
446 20.03.2019 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení
301 17.12.2015 Energie2, a.s. združená dodávka elektriny
309 17.03.2016 RIM-SK, s.r.o. Zhotovenie a montáž nábytku a stoličiek pre MŠ 2528.88
231 02.01.2014 Rastislav Vaško zimná údržba miestnych komunikácií, kosenie ver.priestranstiev
467 01.08.2019 Ing. Marta Nachtmannová ZMLUVA č. 12/2019 o výkone štatutárneho auditu na rok 2019 500.00
468 09.08.2019 Slovenská agentúra životného prostredia ZMLUVA č. 160/POD-807/19 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 3133.83
497 17.04.2020 Ing. Marta Nachtmannová ZMLUVA č. 2/2020 o výkone štatutárneho auditu na rok 2020 500.00
386/2018 05.06.2018 Ing. Marta Nachtmannová Zmluva č. 7/2018 o výkone štatutárneho auditu na rok 2018 600.00
383/2018 22.05.2018 Diervilla, spol. s.r.o. Zmluva č.040418-1 o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných) 1500.00
238 27.01.2014 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o bežnom účte
385/2018 21.05.2018 PP PROTECT s.r.o. Zmluva o dielo 1080.00

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer