slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partner Predmetzoradiť zostupne Suma
261 17.12.2014 AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. školský nábytok 1606.50
264 02.01.2015 Rastislav Vaško údržba mies.kom,, kosenie ver. priestranstiev, odvoz nepot.materiálu
236 17.01.2014 ÚPSVaR úprava práv a povinností úč.dohody pri zabezpečení real. AČ
348 01.01.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 13.00
252 30.06.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 35.75
347 01.01.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 16.25
251 30.06.2014 Komunálna poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 22.75
237 17.01.2014 Komunálna poisťovńa, a.s. úrazové poistenie ucházdačov o zamestnanie 19.50
283 27.05.2015 Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV uskutočnenie stavebných prác "Vybudovanie odd.zóny..." 6172.15
225 12.09.2013 Ing.Juraj Karch JUKAR vybudovanie chodníka II.etapa 13663.66
324 20.06.2016 PLYNMONT Humenné s.r.o. Vybudovanie telovýchovného pavilónu pre žiakov Základnej školy 24794.00
280 17.04.2015 MUDr. Dušan Goda výkon lekárskej posudkovej činnosti 10.00
245 19.05.2014 Pedagogická a sociálna akadémia výkon súvislej praxe žiakov PaSA 3.00
315 03.05.2016 Ing. arch. Viktória Nedelská - Ateliér ATRIUM vykonávanie autorského dozoru pre realizáciu stavby : ,, Rekonštrukcia a nadstavba materskej školy v obci Zemplínska Široká´´ 600.00
312 05.04.2016 SLOVGRAM vykonávanie verejného prenosu a odmena umelcom 38.50
256 26.08.2014 Ing. Jaroslav Ďurovčík-DELI výmena svietidiel a sadových stožiarov verejného osvetlenia 6810.00
294 20.10.2015 Ing. Jaroslav Ďurovčík-DELI Výmena svietidiel verejného osvetlenia 5499.97
282 14.05.2015 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR výpožička preb.hnut.majetku štátu - PC, tlačiareň, čítačka
360/2017 22.05.2017 Mgr. Pavol Kalmár vypracovanie dokumentácie ´´Žiadosť o NFP´´ 250.00
298 03.12.2015 Ing. arch. Viktória Nedelská - Ateliér ATRIUM vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia a nadstavba MŠ 3852.00
č.1/2016 04.10.2016 Agrospol, spol. s.r.o. Michalovce výška a spôsob platenia 64.88
253 11.07.2014 FEDKAR s.r.o. výstavba chodníka na citnoríne 4491.50
328 30.07.2016 Folklórna skupina Hatalovčan vytvorenie výkonu folklórnej skupiny na podujatí 200.00
275 27.02.2015 Mestský úrad Michalovce zabezpečenie pre obce činnosti v oblastiach územného plánovania a stavebného poriadku
291 30.09.2015 Natur - Pack, a.s. zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer