slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partnerzoradiť zostupne Predmet Suma
234 02.01.2014 Pravoslávna cirkevná obec poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
214 12.12.2013 Pravoslávna cirkevná obec poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
350 09.01.2017 Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká zmluva o poskytnutí dotácie 1000.00
305 05.01.2016 Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
265 16.01.2015 Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 1212.12
434/1 16.01.2019 Pravoslávna cirkevná obec, Farnosť Zemplínska Široká Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 o podmienkach poskytovania finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby 1000.00
483/3 02.01.2020 Pravoslávna cirkevná obec, Farnosť Zemplínska Široká ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 1000.00
396 19.07.2018 Prima banka Slovensko, a.s. mandátna zmluva č. 22/010/18
397 19.07.2018 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 22/009/18
398 19.07.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 22/049/08
238 27.01.2014 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o bežnom účte
466 18.07.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 22/009/18
293 19.10.2015 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o grantovom účte
262 17.12.2014 PyroCollection, Slovakia s.r.o. ohňostroj s odpaľovaním 1336.80
264 02.01.2015 Rastislav Vaško údržba mies.kom,, kosenie ver. priestranstiev, odvoz nepot.materiálu
231 02.01.2014 Rastislav Vaško zimná údržba miestnych komunikácií, kosenie ver.priestranstiev
442 07.03.2019 REVIKO GROUP s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 1200.00
309 17.03.2016 RIM-SK, s.r.o. Zhotovenie a montáž nábytku a stoličiek pre MŠ 2528.88
375/1/2017 28.11.2017 Slavomír Bacsmaga Cenová ponuka 13242.00
374/1/2017 28.11.2017 Slavomír Bacsmaga Cenová ponuka 6137.70
375/2017 28.11.2017 Slavomír Bacsmaga Materiál na opravu strechy Kultúrneho domu v Zemplínskej Širokej 13242.00
374/2017 28.11.2017 Slavomír Bacsmaga Materiál na opravu strechy Obecného úradu v Zemplínskej Širokej 6137.70
273 13.02.2015 Slavomír Baczmaga oprava strechy Základnej školy 6348.52
274 24.02.2015 Slavomír Baczmaga materiál na opravu strechy DS 2002.48
269 23.01.2015 Slovak Telekom a.s. Mobilný internet

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer