slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partnerzoradiť zostupne Predmet Suma
245 19.05.2014 Pedagogická a sociálna akadémia výkon súvislej praxe žiakov PaSA 3.00
464 03.07.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
246 26.05.2014 Peter Lukáč - TELLUS Servis a údržba výpočtovej techniky - mesačný paušál 67.20
336 31.08.2016 PLYNMONT Humenné s.r.o. Zmluva o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 9696.22
324 20.06.2016 PLYNMONT Humenné s.r.o. Vybudovanie telovýchovného pavilónu pre žiakov Základnej školy 24794.00
311 31.03.2016 PLYNMONT Humenné s.r.o. Rekonštrukcia a nadstavba materskej školy v obci Zemplínska Široká 151636.20
460 01.06.2019 PM PRODUKT s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 300.00
388/2018 22.05.2018 pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072KE130109 100000.00
417 15.10.2018 Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Rámcova zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
385/2018 21.05.2018 PP PROTECT s.r.o. Zmluva o dielo 1080.00
214 12.12.2013 Pravoslávna cirkevná obec poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
234 02.01.2014 Pravoslávna cirkevná obec poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
350 09.01.2017 Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká zmluva o poskytnutí dotácie 1000.00
305 05.01.2016 Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
265 16.01.2015 Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 1212.12
434/1 16.01.2019 Pravoslávna cirkevná obec, Farnosť Zemplínska Široká Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 o podmienkach poskytovania finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby 1000.00
397 19.07.2018 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 22/009/18
238 27.01.2014 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o bežnom účte
398 19.07.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 22/049/08
466 18.07.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 22/009/18
293 19.10.2015 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o grantovom účte
396 19.07.2018 Prima banka Slovensko, a.s. mandátna zmluva č. 22/010/18
262 17.12.2014 PyroCollection, Slovakia s.r.o. ohňostroj s odpaľovaním 1336.80
264 02.01.2015 Rastislav Vaško údržba mies.kom,, kosenie ver. priestranstiev, odvoz nepot.materiálu
231 02.01.2014 Rastislav Vaško zimná údržba miestnych komunikácií, kosenie ver.priestranstiev

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer