slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partnerzoradiť zostupne Predmet Suma
255 24.07.2014 Nafta a.s. poskytnutie finančných prostriedkov - rekonš.šport.zariadenia 2000.00
291 30.09.2015 Natur - Pack, a.s. zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
444 11.03.2019 NATUR-PACK, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
382/2018 03.05.2018 Natur-Pack, a.s. Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
321/2016 31.05.2016 Natur-Pack, a.s. zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
446 20.03.2019 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení
425 28.09.2018 Norbert Belan, Slovenský futbalový zväz Zmluva o výkone činnosti športového odborník - trénera v rámci realizácie projektu "Dajme spolu gól 2018/19" 50.00
440 01.02.2019 Občianske združenie Medzi riekami Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. op nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
459 31.05.2019 Občianske združenie Medzi riekami Zmluva o nájme nebytových priestorov 330.00
358 24.03.2017 Obec Čečehov Zmluva o poskytnutí dotácie na traťovú prémiu v obci Zemplínska Široká 40.00
443 18.03.2019 Obec Čečehov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu a rozvoj športu podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z. n. p. 60.00
380/2018 19.02.2018 Obec Čečehov zmluva o poskytnutí dotácie 40.00
240 03.03.2014 Obec Čečehov finančný príspevok na športové podujatie 60.00
277 04.03.2015 Obec Čečehov finančný príspevok na športové podujatie 40.00
308 01.03.2016 Obec Čečehov poskytnutie dotácie na traťovú prémiu v obci Z. Široká 60.00
215 14.02.2013 Obec Čečehov poskytnutie finančného príspevku na úsekovú prémiu v obci 40.00
432 16.01.2019 Obecný športový klub Družstevník Zemplínska Široká Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 o podmienkach poskytovania finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby 8600.00
404 31.08.2018 Oláh Štefan, AGRO STEMAR Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák.č.116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 3000.00
235 02.01.2014 OŠK Družstevník poskytnutie finančnej výpomoci 5600.00
268 16.01.2015 OŠK Družstevník Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 6600.00
303 05.01.2016 OŠK Družstevník Zemplínska Široká poskytnutie finančnej výpomoci 6600.00
352 09.01.2017 OŠK Družstevník Zemplínska Široká poskytnutie finančnej výpomoci 6600.00
326/2016 02.09.2015 OŠK Družstevník Zemplínska Široká zmluva o prenájme pozemku
476 11.10.2019 OZ - Folklórna skupina Radosť Nacina Vec Zmluva o umeleckom vystúpení 100.00
340 11.10.2016 OZ Gazda Budkovce poskytnutie finančného príspevku 100.00

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer