slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partnerzoradiť zostupne Predmet Suma
441 01.03.2019 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport Zmluva o dielo na dodanie tovaru uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení 1649.00
387/2018 04.06.2018 Ing. Viktor Lajterčuk Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT Win 2.0 R9 119.00
226 02.10.2013 Ing.František Komárek poskytnutie peňažného daru 1000.00
225 12.09.2013 Ing.Juraj Karch JUKAR vybudovanie chodníka II.etapa 13663.66
405 21.09.2018 Ján Matišin Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
408 25.08.2018 Ján Matišin Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
222 25.06.2013 JD rozhlasy SK s.r.o. servisná zmluva - rozhlasy 300.00
249 14.08.2013 JUDr. Ján Kožuško právna pomoc o majetkovom vysporiadaní parcely č. 112 1000.00
384/2018 25.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
492 23.03.2020 KOMENSKY, s.r.o. DODATOK č. DBK/18/06/0018 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/03/098 zo dňa 01.04.2010
237 17.01.2014 Komunálna poisťovńa, a.s. úrazové poistenie ucházdačov o zamestnanie 19.50
347 01.01.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 16.25
348 01.01.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 13.00
252 30.06.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 35.75
251 30.06.2014 Komunálna poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 22.75
327 22.06.2016 Košický samosprávny kraj poskytnutie dotácie na projekt ´´750.výročie prvej písomnej zmienky o obci´´ 1000.00
353 07.02.2017 Košický samosprávny kraj nájom novovytvoreného pozemku za účelom výstavby autobusových zastávok 1.00
281 29.04.2015 KP building s.r.o. prenájom nebytových priestorov - Oblúková hala 3000.00
dodatok č.1 k zmluve č.281 31.03.2016 KP building s.r.o. Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov
410 01.10.2018 Ladislav Drahňovský Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
421 04.12.2018 Ladislav Drahňovský - AUTODRA Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa ustanovení zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, uzavretej dňa 01.10.2018
313 10.02.2016 LEKOS s.r.o. pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky v ZŠ, MŠ
223 30.07.2013 Lesa, predaj plotov a brán dodanie materiálu na oplotenie tenis.ihriska v areáli ZŠ 3050.00
263 22.12.2014 Ľubomír Utĺak, Jozefína Utľaková kúpa pozemku 4000.00
409 03.09.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer