slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partnerzoradiť zostupne Predmet Suma
250 03.06.2014 Ing. Jan Milovcik audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 500.00
218 08.05.2013 Ing. Ján Miľovčík audit individuálnej účt.závieky obce Z.Široká za rok 2012 500.00
219 15.04.2012 Ing. Ján Miľovčík audit individuálnej účt.závieky obce Z.Široká za rok 2011 500.00
362 29.06.2017 Ing. Ján Miľovčík audit individuálnej účtovnej závierky 500.00
285 03.06.2015 Ing. Ján Miľovčík audit individuálnej účtovnej závierky obce Zemplínska Široká za rok 2014 500.00
227 18.11.2013 Ing. Jaroslav Ďurovčík DELI oprava, údržba, nastavenie VO, el.zar., náhr.d., a príslušenstva 9800.00
294 20.10.2015 Ing. Jaroslav Ďurovčík-DELI Výmena svietidiel verejného osvetlenia 5499.97
256 26.08.2014 Ing. Jaroslav Ďurovčík-DELI výmena svietidiel a sadových stožiarov verejného osvetlenia 6810.00
286 02.07.2015 Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV Rekonštrukcia ústredného kúrenia ZŠ Z.Široká 10344.34
438 13.02.2019 Ing. Marián Chvostaľ Dodatok č.1 k Zmluve o vykonávaní ochrany pred požiarmi, o bezpečnostnotechnických službách v oblasti bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci zo dňa 14.01.2011 60.00
272 09.02.2015 Ing. Marián Chvostaľ pracovná zdravotná služba
467 01.08.2019 Ing. Marta Nachtmannová ZMLUVA č. 12/2019 o výkone štatutárneho auditu na rok 2019 500.00
386/2018 05.06.2018 Ing. Marta Nachtmannová Zmluva č. 7/2018 o výkone štatutárneho auditu na rok 2018 600.00
387 24.01.2017 Ing. Marta Nechtmannová Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2017 600.00
283 27.05.2015 Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV uskutočnenie stavebných prác "Vybudovanie odd.zóny..." 6172.15
441 01.03.2019 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport Zmluva o dielo na dodanie tovaru uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení 1649.00
387/2018 04.06.2018 Ing. Viktor Lajterčuk Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT Win 2.0 R9 119.00
226 02.10.2013 Ing.František Komárek poskytnutie peňažného daru 1000.00
225 12.09.2013 Ing.Juraj Karch JUKAR vybudovanie chodníka II.etapa 13663.66
405 21.09.2018 Ján Matišin Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
408 25.08.2018 Ján Matišin Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
222 25.06.2013 JD rozhlasy SK s.r.o. servisná zmluva - rozhlasy 300.00
249 14.08.2013 JUDr. Ján Kožuško právna pomoc o majetkovom vysporiadaní parcely č. 112 1000.00
384/2018 25.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
237 17.01.2014 Komunálna poisťovńa, a.s. úrazové poistenie ucházdačov o zamestnanie 19.50

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer