slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo Dátum uzavretia Partnerzoradiť zostupne Predmet Suma
242 24.03.2014 FA HUNTER - IGOR TOMKO odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne obce 336.00
317 23.05.2016 FA HUNTER - IGOR TOMKO odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne obce 331.45
498 12.05.2020 FEDKAR s.r.o. NÁVRH - ZMLUVA O DIELO 9921.94
221 21.06.2013 Fedkar s.r.o. rekonštrukcia chodníka I.etapa 14997.60
253 11.07.2014 FEDKAR s.r.o. výstavba chodníka na citnoríne 4491.50
295 30.10.2015 FERAMA spol. s r.o. Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Zemplínska Široká 54712.46
400 11.05.2018 FIFO, s.r.o. nájom nebytových priestorov
328 30.07.2016 Folklórna skupina Hatalovčan vytvorenie výkonu folklórnej skupiny na podujatí 200.00
483 20.12.2019 František Jacko ZMLUVA o poskytnutí dotácie 150.00
427 01.12.2018 František Jacko zmluva o poskytnutí dotácie 100.00
430 31.12.2018 František Jacko Zmluva o poskytnutí dotácie 150.00
dodatok 1/2016 k zmluve č.40 03.10.2016 FÚRA s.r.o. poskytovanie služieb v oblasti s nakladania s odpadmi
501 29.06.2020 FÚRA s.r.o. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TRIEDENÉHO ZBERU
488 25.02.2020 FÚRA s.r.o. DODATOK č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
503 30.06.2020 FURA s.r.o. DODATOK 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
361 29.05.2017 GeCom, s.r.o. poskytovanie telekomunikačných služieb
241 17.03.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytnutie údajov z inf.systému katastra nehnuteľností
232 02.01.2014 Gréckokatolícka cirkev poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
434 16.01.2019 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Zemplínska Široká Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 o podmienkach poskytovania finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby 1000.00
351 09.01.2017 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Zemplínska Široká zmluva o poskytnutí dotácie 1000.00
266 16.01.2015 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Zemplínska Široká poskytnutie dotácie 1000.00
302 05.01.2016 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Zemplínska Široká poskytnutie finančnej výpomoci 1000.00
402/2018 24.07.2018 IFOsoft s.r.o. Licenčná zmluva č. 180706 na programové vybavenie 107.28
403/2018 10.08.2018 IFOsoft s.r.o. Licenčná zmluva č. 180806 na programové vybavenie 23.76
493 25.03.2020 IFOsoft s.r.o. ZMLUVA o dielo č. 200309 pofľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka 59.70

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer