slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínska Široká č. 9/2009 o určení školských obvodov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 o poskytovaní prenájmu sály kultúrneho domu, kuchyne a skladovacích priestorov jednotlivcom a spoločenským organizáciám

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínska Široká č. 11/2009 o určení príspevku v školách a školských zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 12/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole

PDF

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2012 na čerpanie výdavkov na reprezentačné účely obce Zemplínska Široká

PDF

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Širokej č. 16/2014 o zbere a o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zemplínska Široká 

PDF

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Širokej č. 17/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov v obci Zemplínska Široká počas kampaní pred konaním volieb do Európskeho parlamentu

PDF

Všeobecne záväzné nariadenie OZ v Zemplínskej Širokej č. 18/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov v obci Zemplínska Široká počas kampane pred konaním volieb do orgánov samosprávy obcí

PDF

Všeobecne záväzné nariadenia číslo 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer