slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Všeobecne záväzné nariadenia

PDF

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínska Široká

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

PDF

Všeobecne záväzmé nariadenie Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Širokej č.4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Všeobecne záväzné nariadenie obce  o sociálnej pomoci poskytovanej obcou Zemplínska Široká č. 5/2009

PDF

Všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Zemplínska Široká č. 5/2012

PDF

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínska Široká č. 6/2009 upravujúci podmienky držania psov na území obce

PDF

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínska Široká č. 7/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

PDF

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva č. 7/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

PDF

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínska Široká č. 8/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, poskytujúcim verejnoprospešné služby

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer