slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Volebné obdobie 2010 - 2014

Zhodnotenie volebného obdobia 2010 - 2014:

Rok 2011

1. Rekonštrukcia areálu školy:
Odvodnenie budovy školy.
Vymaľovanie školskej ohrady.
Oprava oplotenia školy.
Rekonštrukcia školského parku.
Rekonštrukcia altánku a pieskoviska v škôlke. Za sponzorskej pomoci nášho občana p. Tomaša.
2. Vymaľovanie ohrady okolo cintorína:
Všetky tieto práce boli realizované v rámci verejnoprospešných prác.
3. Rekonštrukcia kovovýroby Krašok:
Výmena okien na administratívnej budove.
Prípojka vody do šatní.

Rok 2012

4. Likvidácia čiernej skládky v Močidle, vybudovanie oddychovej zóny, obnova 100 ročnej vahadlovej studne.
5. Revitalizácia obecného parku, vybudovanie fontány.

V spolupráci s JD Slovenska, OŠK Zemplínska Široká a klubom mládeže boli podané v roku 2012 tri úspešné projekty:
Vráťme Močidlu čo mu patrí cez Karpatskú nadáciu a U.S. Stell Košice vo výške 1 919 €.
Revitalizácia obecného brezového parku z projektu Obnova dediny 2012 v rámci Environmentálneho fondu vo výške 3 500 €.
Vybudovanie fontány cez nadáciu SPP a Naftu a. s. vo výške 2 000 €.
Pri realizácií projektov bolo odrobených 490 h dobrovoľníckej práce občanov obce všetkých vekových kategórií od 4 do 70 rokov.

Rok 2013

6. Obnova fasády, okien a mreží obecného úradu

Previedli sme obnovu fasády a náterov všetkých okien a mreží na budove obecného a kultúrneho domu.

7.Rekonštrukcia chodníka smer Palín

Z výjazdového zasadnutia Vlády Slovenskej republiky v Michalovciach boli obci schválené finančné prostriedky vo výške 15 000 € na vybudovanie chodníka.

Z vlastných finančných prostriedkov sme vyčlenili na rekonštrukciu chodníka 30 000 €.

Z týchto finančných prostriedkov sa nám podarilo zrekonštruovať v dvoch etapách celý chodník od križovatky v centre obce až po točňu.

8. Obnova kríža na cintoríne

Previedli sme rekonštrukciu kríža na cintoríne, ktorý bude slúžiť ako centrálny kríž. Dňa 26.10.2013 bol tento kríž vysvätený za účasti miestnych otcov duchovných Gréckokatolíckej, Pravoslávnej a susednej Rimokatolíckej  cirkvi,  týmto aktom bol kríž uvedený do užívania.

9. Vybudovanie všešportového ihriska v areáli základnej a materskej školy

Aj v roku 2013 nám Nafta a.s. cez nadáciu SPP prispela na skrášlenie životného prostredia, na vybudovanie všešportového ihriska vo výške 2000 €.

Celé oplotenie ihriska zrealizoval výbor OŠK v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu. Úpravu okolia ihriska pomohli zrealizovať členovia ZO Jednoty Slovenska, OŠK a niektorí rodičia detí.

Za čo všetkým patrí úprimné poďakovanie.

Materiál na oplotenie ihriska bol celý zakúpený z finančných prostriedkov projektu.

Realizáciou  projektu sme vybudovali  všešportové ihrisko v areáli školy pre športové vyžitie našich občanov.

Ihrisko pre možnosť realizovania športov nohejbal, volejbal, tenis, minifutbal, hádzaná.  

Ihrisko je oplotené, uzamknuté kľúče sú k dispozícií pre verejnosť na obecnom úrade . Slávnostné otvorenie všešportového ihriska za účasti sponzora Nafty a.s. a všetkých ktorí sa podieľali na rekonštrukcií tohto ihriska sa uskutočnilo 26.10.2013

Rok 2014

10. Nová webová stránka obce

Na základe dlhodobej spolupráce nám firma Tellus bezplatne zrekonštruovala webovú stránku obce. V súčasnosti si  webovú stránku obce  sami obsluhujeme. Čím sa stránka stala operatívnejšou.

11. Vybudovanie a zriadenie autobusových zastávok č.d. 124 a 150

V roku 2014 na základe požiadavky občanov obce sme vybudovali a zriadili autobusové zastávky s nákladom 3 600 €. Do prevádzky boli uvedené 1.7.2014.

12. Rozšírenie hrobových miest na novom cintoríne, vybudovanie chodníka.

V roku 2014 sme museli rozšíriť hrobové miesta na novom cintoríne a vybudovať nový chodník . Na túto investíciu sme vyčlenili v rozpočte 4 600 €.

Fotogaléria:

    Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer