slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Volebné obdobie 2006 - 2010

Zhodnotenie volebného obdobia 2006 - 2010:

1. Rekonštrukcia budovy školy:
Prebrúsenie parkiet.
Výmena okien.
Vymaľovanie celej školy.
Vybavenie školy novými počítačmi.
Vymaľovanie lavíc, stoličiek a tabúľ.
Vytvorenie špeciálnej triedy.
Oprava strechy.
Prestriekanie fasády školy.
Výmena odpadového potrubia.
Vybudovanie ihriska na asfaltovej ploche.
Vybudovanie vstupných mostíkov.
2. Rekonštrukcia budovy a areálu ihriska:
Prípojka vody a plynu.
Rekonštrukcia miestnosti na poschodí.
Rekonštrukcia šatní, WC, spŕch.
Rekonštrukcia sedadiel na tribúne.
Oprava fasády.
Vymaľovanie striedačiek, bránok, zábradlí okolo celého ihriska.
Odstránenie divo rastúcich krov z areálu ihriska.
3. Rekonštrukcia budovy KD a OÚ:
Odvodnenie budovy.
Oprava strechy vstupu do OÚ.
Oprava strechy KD.
Ozvučenie KD.
Vybudovanie garáže pre auto.
4. Výmena drôtového rozhlasu za bezdrôtový.
5. Vybudovanie 4 ks autobusových zastávok.
6. Rekonštrukcia webovej stránky obce.

7. Likvidácia čiernej skládky v Palinku - vybudovanie oddychovej zóny a plážového ihriska.
8. Rekonštrukcia chodníkov v dĺžke 1300 bm.

9. Odvodnenie obce - vyčistenie odvodových kanálov až po melioračné kanály.
10. Vyloženie priekop betónovými tvárnicami v dĺžke 1600 bm - ulice Krasčanská, Krátka, Športová a čiastočne Družstevná.
11. Rekonštrukcia ciest v dĺžke 3000 bm:

Realizácia cez projekt 2400 bm.
Získanie cudzích finančných prostriedkov vo výške 332 624 €.
Z vlastných prostriedkov 600 bm.

V spolupráci s JD Slovenska, OŠK a klubom mládeže bolo podaných šesť malých projektov, z toho štyri boli úspešné:
Dva projekty cez obec vo výške 7 500 € - Projekt ORANGE a DEXIA BANKA.
Dva projekty cez OŠK vo výške 11 250 € - Projekt OZ medzi riekami a Slovenská sporiteľňa.
Z MF SR sme získali 5 000 € na realizáciu projektov.
Z NAFTY Gbely  sme získali 7 000 € na realizáciu projektov.
Priame financie spolu 30 750 €.
Nepriame finančné prostriedky zapojením podnikateľov žijúcich v obci pri realizácií Palinka a rekonštrukcií Športového zariadenia 5 000 €.
Sponzorsky prínos Nafty Gbely pri realizácií úpravy Palinka (buldozér, bager, panelová cesta).

V rámci realizácie projektov v spolupráci s JDS, OŠK a klubom mládeže bolo zorganizovaných šesť brigád, brigádnický bolo odrobených 1 100 hodín.
Udržanie materskej a základnej školy.
Zachovanie OŠK.
Opätovné založenie JDS.
Vytvorenie podmienok pre založenie klubu mládeže.

V rámci majetku obce sa nám podarilo zapísať do majetku obce:
Športove zariadenie.
Kultúrny dom.
Kovo PD Krašok.
Obecné cesty.
Na začiatku volebného obdobia bol majetok obce 666 258 €, na konci volebného obdobia bola jeho hodnota 1 121 681 €.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer