slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

PDF

VZN 05/2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Zemplínska Široká č. 5/2012

VZN 04/2014

Všeobecne záväzmé nariadenie Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Širokej č.4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN 07/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva č. 7/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

VZN 17/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Širokej č. 17/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov v obci Zemplínska Široká počas kampaní pred konaním volieb do Európskeho parlamentu

VZN 16/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Širokej č. 16/2014 o zbere a o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zemplínska Široká 

VZN 15/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2012 na čerpanie výdavkov na reprezentačné účely obce Zemplínska Široká

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer