slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Objednávky

Číslo Dátum vyhotovenia Dodávateľzoradiť zostupne Predmet Suma
38/2016 06.04.2016 Enviroline s.r.o. Košice dotlač a kompletizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie k akcii ,,Iňačovce - ČOV a kanalizácia okolitých obcí´´ 2ks 125.00
66/2016 15.07.2016 ESPRESSO MAJA občerstvenie a pohostenie v dňoch 29.-31.7.2016 pri príležitosti 750.výročia prvej písomnej zmienky o obci 2500.00
85/2015 16.09.2015 EUROFORMA s.r.o. spracovanie dokladov potrebných k uzatv. zmluvy s Environm.fondom 150.00
47/2014 13.10.2014 EUROFORMA s.r.o. poskytnutie služieb v rámci podpory formou dotácie pre r.2015 POD
52/2017 13.05.2017 EUROFORMA s.r.o. vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 750.00
7/2015/1 16.02.2015 EUROFORMA s.r.o. poskytnutie služieb v rámci výzvy týkajúcej sa rekonš.miest.komunikácií
35/2014 02.09.2014 EUROFORMA s.r.o. poskytnutie služieb v rámci výzvy z Úradu vlády SR
46/2015 12.06.2015 EUROFORMA s.r.o. vypracovanie PHaSR
95/2019 13.09.2019 EUROFORMA s.r.o. Služby k prevedeniu zákazky: vybudovanie parkoviska a bezbariérového vstupu do Obecného úradu 100.00
32/2015 23.04.2015 EUROFORMA s.r.o. vypracovanie zúčtovania dotácie - Kamerový systém 150.00
11/2014 13.06.2014 EUROFORMA s.r.o. poskytnutie služieb súvisiace s čerpaním dotácie z Envir.fondu
113/2019 15.10.2019 EUROFORMA s.r.o. Služba - zúčtovanie poskytnutej dotácie pre projekt: "Podpora separovaného zberu odpadu" 150.00
35/2015 07.05.2015 EUROFORMA s.r.o. vypracovanie podkladov k podpísaniu zmluvy
7/2015 16.02.2015 EUROFORMA s.r.o. poskytnutie služieb v rámci výzvy MŠVVaŠ SR
52/2015 26.06.2015 EUROFORMA s.r.o. poskytnutie služieb v rámci podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
108/2016 14.12.2016 EUROFORMA, s.r.o. Objednávka zúčtovania dotácie na rok 2015/2016 z MŠVVaŠ SR 150.00
51/2020 12.05.2020 EUROFORMA, s.r.o. Služba vypracovania žiadosti o NFP - Prírodný amfiteáter 500.00
111/2015 25.11.2015 EUROFORMA, s.r.o. Spracovanie dokumentácie 150.00
19/2016 29.01.2016 EUROFORMA, s.r.o. Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 1500.00
99/2015 23.10.2015 EUROFORMA, s.r.o. Spracovanie dokumentov z Programe obnovy dediny 150.00
55/2015 13.07.2015 EUROVIA SK, a.s., SEKTOR práca buldozérom
110/2019 14.10.2019 FAST PLUS, spol. s.r.o. Kombinovaný sporák pre Školskú jedáleň v našej obci 220.00
50/2020 11.05.2020 FEDKAR s.r.o. Dodanie betónu na poter v množstve 1 m3 90.00
30/2013 26.08.2013 FEDKAR s.r.o. Dodávka betónu cintorín 600.00
3/2014 24.03.2014 FEDKAR s.r.o. zhotovenie podlahy poterovým betónom 830.00

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer