slideshow 1 slideshow 2

Výzva podopatrenie 7.5 NS Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ zastúpená MAS Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie CLLD z PRV SR 2014 – 2020

Bližšie informácie nájdete na priloženoim linku:

Výzva podopatrenie 7.4 NS Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Pôdohospodárska platobná agentúry ako poskytovateľ zastúpená MAS Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV 2014 – 2020

Bližšie informácie nájdete na priloženom linku:

PONUKA PRENÁJMU

Obec Zemplínska Široká ponúka možnosť prenájmu oblúkovej haly vo výmere 600 m2 v hodnote 5,- EUR / m2   t.j. 3 000,- EUR / ročne. Bližšie informácie na t.č. 0911 649 723

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

S opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy je naplánovaná odstávka elektrickej energie 19.07.2019 (PIATOK). Príslušné lokality nájdete v priloženom súbore:

 

 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 v obci

Výzva k predloženiu cenovej ponuky - záhradná technika vrátane príloh na predmet zákazky Podpora separovaného zberu odpadu - záhradná technika

Výzva k predloženiu cenovej ponuky - záhradná technika vrátane príloh na predmet zákazky Podpora separovaného zberu odpadu - záhradná technika.

Názov predmetu zákazky:          Podpora separovaného zberu odpadu“ – záhradná technika

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer