slideshow 1 slideshow 2

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

S opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy je naplánovaná odstávka elektrickej energie 19.07.2019 (PIATOK). Príslušné lokality nájdete v priloženom súbore:

 

 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 v obci

Výzva k predloženiu cenovej ponuky - záhradná technika vrátane príloh na predmet zákazky Podpora separovaného zberu odpadu - záhradná technika

Výzva k predloženiu cenovej ponuky - záhradná technika vrátane príloh na predmet zákazky Podpora separovaného zberu odpadu - záhradná technika.

Názov predmetu zákazky:          Podpora separovaného zberu odpadu“ – záhradná technika

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy Zemplínska Široká

Obec  Zemplínska Široká vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍM A POZVANIE NA ÚSTNE POJEDNÁVANIE

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍM A POZVANIE NA ÚSTNE POJEDNÁVANIE

OZNAM

Oznamujeme občanom, že sa budú roznášať rozhodnutia k dani z nehnuteľností, za psa a poplatok za odpad. Rozpis termínov je v priloženom súbore.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer