slideshow 1 slideshow 2

Pozvánka na obecný ples

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej Vás týmto pozýva na 23. Obecný reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční 8. februára 2020 o 18:00 hodine v kultúrnom dome v obci Zemplínska Široká.

Cena lístka je 20 €/osoba.

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov o začatí správneho konania

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov o začatí správneho konania

Informácia o odpustení, znížení poplatku za TKO na rok 2020

Pre uplatnenie úľavy na poplatku za komunálne odpady môžete urobiť na základe podmienok uvedených v prílohe. Žiadosti s príslušnými dokladmi je potrebné doručiť na obecný úrad do 31.01.2020.

Harmonogram zberu komunálneho odpadu 2020

Harmonogramy v papierovej verzii budú na obecný úrad doručované v priebehu januára a následne doručované do jednotlivých domácností.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer