slideshow 1 slideshow 2

Upozornenie občanom pred vstupom do obecného úradu

Informácia k celoplošnému testovaniu obyvateľov na prítomnosť ochorenia Covid-19 v obci Zemplínska Široká

Informácia k celoplošnému testovaniu obyvateľov na prítomnosť ochorenia Covid-19 v obci Zemplínska Široká

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Viď príloha

Informácia ku registrácii chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných. Viď prílohy

OZNÁMENIE o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“

Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť na adrese:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organi...

Informácia podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Informácia podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Viď príloha

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer