slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Úspešné projekty v roku 2015

Projekt : Vráťme močidlu čo mu patrí

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s.

Aj v roku 2015 nám Nafta a.s. poskytla finančný príspevok vo výške 2000 €, v tomto roku je to dobudovanie

oddychovej zóny Močidlo. Močidlo v minulosti bolo vybudované na zachytávanie prívalových vôd a slúžilo

na močenie konopy. My ako deti sme ho využívali na kúpanie, chytanie rýb a v zime hranie hokeja.

Počas totality a v predchádzajúcom  období tam vznikla nekontrolovaná čierna skládka.

V roku 2012 sme začali likvidáciu čiernej skládky a budovanie prvej etapy oddychovej zóny. Projektom sme

riešili vybudovanie suchého poldra Močidla, ktoré bude slúžiť na zachytávanie prívalových vôd a súčasne

ako rybník pre športový rybolov.

 

Projekt : Vybudovanie oddychovej zóny s cyklokrosovou dráhou a výsadbou sídelnej zelene za účelom zatraktívnenia a oživenia verejného priestranstva v obci Zemplínska Široká

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny.

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny – Zelená dedina bola na tento projekt poskytnutá dotácia vo výške 5000 €.

Projektom sme riešili dobudovanie oddychovej zóny na základe urbanistickej štúdie, ktorá riešila ihrisko na plážový futbal, altánok, hrové prvky pre deti, sídelnú zeleň a vyčistenie 100 ročnej studne.

V rámci týchto projektov sme rátali s Vašou podporou pri účastí na brigádach, čo je súčasťou projektov.

 

Akcia : Výmena 50 ks svietidiel verejného osvetlenia a 5 reflektorov za LED

Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 5000 €

Projektom  ďalej  riešime výmenu ekonomicky náročných svietidiel verejného osvetlenia, jedna sa o 50 ks svietidiel a 5 reflektorov.

 

Projekt: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom – Zemplínska Široká

Finančné prostriedky vo výške 65302 € boli poskytnuté na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR z Environmentálneho fondu formou dotácie.

Projektom  riešime likvidáciu nezákonne vytvorených čiernych skládok v priestore Rebrínskeho družstva a bývalej VOŠ. Tieto čierne skládky boli vytvorené po likvidácií Družstva v Palíne, za prispenia našich  nezodpovedných spoluobčanov.

Projekt  ďalej rieši zlepšenie životného prostredia, ktorému sme toho veľa dlžní.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer