slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie pracovných pozícií v ZŠ Zemplínska Široká 277 pedagogický asistent, špeciálny pedagóg v rámci projektu ,,V Základnej škole úspešnejší,,

Oznámenie o výberovom  konaní na obsadenie pracovných pozícií v Základnej Škole Zemplínska Široká pedagogický asistent, špeciálny pedagóg  v rámci  projektu ,,V Základnej škole úspešnejší,,.

 

Obec Zemplínska Široká prijme do pracovného pomeru s predpokladaným  nástupom od 1.3.2018  v rámci projektu ,,V Základnej škole úspešnejší,, pedagogického  asistenta ( PA ) v ZŠ Zemplínska Široká  -  100% úväzok a špeciálneho pedagóga v ZŠ Zemplínska Široká -  100% úväzok na dobu určitú. Predpoklad ukončenia projektu  28.2.2020.

Požadované doklady:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  formou Europass

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

Viac informácií o kvalifikačných predpokladoch a pracovnej náplni sa nachádzajú v priloženom pdf súbore pod článkom.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.1.2018 o 10.00 hod. v priestoroch Obecného úradu Zemplínska Široká. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne, zaslať poštou na adresu : Základná škola Zemplínska široká, Zemplínska Široká 277, 072 13 alebo e-mailom na adresu školy  zszemplinskasiroka1@gmail.com. Uzávierka na predkladanie žiadosti o prijatie do zamestnania je 22.1.2018. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky a nespĺňajú kvalifikačné predpoklady  nebudú zaradení do výberového konania. V prípade , ak uchádzač spĺňa kritériá bude informovaný prostredníctvom e- mailu a pozvaný na výberové konanie.

Miestom  výkonu práce je Základná škola Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 277,07213 .

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.3.2018.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer