slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Kultúra

Tradície

   V minulosti, v období jesene a zimy, keď po namáhavých letných prácach mali dedinčania viac voľného času, venovali sa kolektívnym pracovným činnostiam, napr. páraniu peria, či pradeniu konopných vlákien. V období jari a leta, najmä v máji, na 1. mája stavali chlapci dievčatám pred bránami stromčeky - máje. Dievčatá ich ozdobili mašľami - pantľikami.
Počas Veľkej noci, v nedeľu ráno, kňaz posvätil sviatočné pokrmy, ktoré boli uložené v čo najväčšom košíku. Tento zvyk sa v našej obci zachoval dodnes.
   V súčasnosti sa každoročne v predvianočnom období stavia v obci vianočný stromček. V obci sa konajú aj odpustové slávnosti v gréckokatolíckej cerkvi na sviatok sv. Apoštolov Petra a Pavla (29. 6.) a v pravoslávnej cerkvi na Narodenie Presvätej Bohorodičky (8. 9.).

Významné osobnosti

Ing. Rastislav Mati, CSc. - výskumný pracovník
Ladislav Kopčay - katechét, gréckokatolícky farár
Juraj Humenský - kalvínsky duchovný
Herman Jozef Hertz - rabín
Ružena Čičáková - učiteľka
Július Ivanko - učiteľ
         Ivanková - učiteľka
Mgr. Vasiľ Dovhun, titl. dekan - gréckokatolícky farár, v obci pôsobil 31 rokov (od roku 1970 do roku 2001)
Mgr. Jozef Nadzam - pravoslávny farár, v obci pôsobil 28 rokov
Štefan Tomko - radioamatér

Spolky

   Najstarším je Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý bol založený v roku 1930. Jeho úlohou bolo v čase žatvy zriadiť nočnú stráž pri hasičskom sklade a zostaviť protipožiarne hliadky. 14. 7. 1930 bola prevedená posviacka práporu za účasti 241 uniformovaných hasičov.         12. 2. 1937 bol založený 80 - členný spevokol, ktorý mal vystúpenie v Prahe.
   Ďalším, dlhodobo aktívnym spolkom bol Československý červený kríž, zameraný na nábor bezplatných darcov krvi. Jeho členovia vykonávali preventívne opatrenia v oblasti hygieny a zdravia občanov, organizovali prednášky.
   Významným bol aj Československý zväz žien resp. Výbor žien. Náplňou jeho činnosti bolo pomáhať MNV pri organizovaní výkupu mlieka a vajíčok, získavať záväzky, agitovať za ich splnenie, organizovať brigády žien na pomoc JRD, realizovať zbierky.
   Ďalšími spolkami boli Československý zväz mládeže, miestne združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov, Zväzarm, Československý zväz ovocinárov a záhradkárov, drobnocho-vateľov, Poľovnícke združenie.
   V súčasnosti aktívne pôsobí v obci športový klub a v štádiu založenia je Jednota dôchodcov.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer