slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Faktúry

Číslo Dátum prijatia Dodávateľ Predmetzoradiť vzostupne Suma
18/DF 21.01.2015 SPP, a.s., Bratislava vyúčtovanie plynu za rok 2014 -722.21
186/DF 15.04.2015 SPP, a.s., Bratislava vyúčtovanie plynu 1.1.2015-31.3.2015 1592.48
344/DF 13.08.2014 Ing. Pavol Šoltýs, Iňačovce 136 vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc.č.332/7, kat.ú.Zemplínska Široká pre účely prevodu nehnuteľnosti 50.00
345/DF 13.08.2014 Ing. Pavol Šoltýs, Iňačovce 136 vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty Budovy skladu na parc.č.210 a pozemku parc.č.210, kat.ú.Zemplínska Široká pre účely prevodu nehnuteľnosti 150.00
366/DF 17.08.2015 Mesto Michalovce SOÚ, Michalovce vyúčtovanie nákladov za II.Q.2015 72.31
614/DF 15.01.2016 Mesto Michalovce-SOU vyúčtovanie nákladov SOU za IV.Q.2015 72.34
588/DF 16.01.2015 Mesto Michalovce-SOU vyúčtovanie nákladov SOU za IV.Q.2014 50.65
479/DF 28.10.2015 Mesto Michalovce-SOU vyúčtovanie nákladov SOU za III.Q.2015 4.56
456/DF 22.10.2014 Mesto Michalovce-SOU vyúčtovanie nákladov SOU za III.Q.2014 2.13
320/DF 28.07.2014 Mesto Michalovce-SOU vyúčtovanie nákladov SOU za II.Q.2014 40.78
220/DF 13.05.2015 Mesto Michalovce-SOU vyúčtovanie nákladov SOU za I.Q.2015 2.58
82/DF 24.02.2014 Obec Palín vyúčt.skutoč. nákladov na činnosť hlavn. kontrolóra r.2013 56.44
412/DF 30.09.2014 Lojan Excel Plus, s.r.o., Michalovce vytlačenie Obecného spravodaja 253.00
F1/85 05.04.2012 ŠEVT a.s., Banská Bystrica vysvedčenie pre žiakov ZŠ 16.84
44/DF 07.02.2013 ŠEVT a.s., Banská Bystrica vysvedčenie pre žiakov ZŠ 12.72
509/DF 14.01.2014 ŠEVT a.s., Banská Bystrica vysvedčenie pre 1.-4. ročník ZŠ 11.58
7/DF 20.01.2015 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica vysvedčenia pre 1.-4.ročník ZŠ 10.50
608/DF 13.01.2016 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica vysvedčenia pre 1.-4.ročník ZŠ 16.00
367/DF 14.10.2013 Občianske združenie-Čemerňanka vystúpenie súboru – Mesiac úcty k starším 130.00
472/DF 05.11.2014 Folklórna skupina Rakovčan, Rakovec nad Ondavou vystúpenie súboru pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 170.00
267/DF 12.06.2014 Sklenárstvo KALAJ, s.r.o., Michalovce vyrezanie skla 2 mm, zasklenie sklom 3 mm 11.38
306/DF 30.06.2015 Euroforma, s.r.o., Michalovce vypracovanie zúčtovania dotácie z Ministerstva vnútra SR 151.80
476/DF 28.10.2015 Euroforma, s.r.o., Michalovce vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu, činnosť L2, poštovné (zateplenie KD) 301.80
98/DF 02.03.2015 Euroforma, s.r.o., Michalovce vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory cez Ministerstvo školstva na rozšírenie kapacít materskej škôlky 301.80
466/DF 09.12.2013 EUROFORMA s.r.o., Michalovce vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR 300.00

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer