slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Faktúry

Číslo Dátum prijatia Dodávateľ Predmetzoradiť zostupne Suma
50/DF 06.02.2015 ARCUS baliace materiály, Michalovce všeobecný, čistiaci a hygienický materiál ZŠ 62.22
542/DF 26.11.2015 Midey, s.r.o., Sobrance výber dodávateľa stavebných prác podlimitnej zákazky s názvom: "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom-Zemplínska Široká" 900.00
456/DF 04.12.2013 JUKAR, Ing. Juraj Karch, Michalovce vybud. chodníka od križovatky KEREX po obrat.autobusov 13663.68
143/DF 01.04.2014 Kalaj Róbert Sklenárstvo, Michalovce vyčistenie drážky,zasklenie sklom 3 mm, vyrezanie drôtoskla - DS 76.27
295/DF 24.06.2015 Enviroline s.r.o., Košice vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie k akcii: "Zemplínska Široká-Kanalizácia" 900.00
F1/147 11.06.2012 Marián Čirák – STAVAX, Zemplínska Široká vyhotovenie informačnej tabule 212.05
F1/182 20.07.2012 Marián Čirák – STAVAX, Zemplínska Široká vyhotovenie mreží na okná TJ 157.00
251/DF 26.05.2015 Mgr. Peter Krajník-Elektromont, Michalovce vyhotovenie proj. dokumentácie NN prípojky Kovo dielňa, vyhotovenie OPaOS, dodaný materiál, zriadenie el. zariadenia NN prípojky Kovo dielňa 900.19
484/DF 30.10.2015 Manylo s.r.o., Vinné 3315 vyhotovenie Zámeru pre zisťovacie konanie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živ. prostredie a o zmene a dopl. niektorých zákonov na navrhovanú činnosť "Iňačovce-ČOV a kanalizácia okolitých obcí". 660.00
341/DF 31.07.2015 Michlovský spol. s r.o. vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie: "Iňačovce ČOV a kanalizácia okolitých obcí" 12.00
238/DF 19.05.2015 Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce výkon niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby kat. 1 a 2 28.00
310/DF 02.07.2015 Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce výkon niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby kat. 1 a 2 za II.Q.2015 42.00
452/DF 13.10.2015 Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce výkon niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby kat. 1 a 2 za III.Q.2015 42.00
455/DF 13.10.2015 Ing. Juraj Mojsej-Mochostav, stavebná činnosť, revízia a montáž plyn. zar., 071 01 Michalovce vykonané práce a dodávky na zákazke "Vráťme Močidlu čo mu patrí", vyčistenie studne-práce 72.00
435/DF 30.09.2015 Ing. Juraj Mojsej-Mochostav, stavebná činnosť, revízia a montáž plyn. zar., 071 01 Michalovce vykonané práce a dodávky na zákazke "Vybudovanie oddychovej zóny s cyklokrosovou dráhou a výsadbou sídelnej zelene, za účelom zatraktívnenia a oživenia verejného priestranstva v obci Zemplínska Široká" 4164.91
421/DF 25.09.2015 Ing. Juraj Mojsej-Mochostav, stavebná činnosť, revízia a montáž plyn. zar., 071 01 Michalovce vykonané práce a dodávky na zákazke "Vybudovanie oddychovej zóny s cyklokrosovou dráhou a výsadbou sídelnej zelene, za účelom zatraktívnenia a oživenia verejného priestranstva v obci Zemplínska Široká" 1683.24
447/DF 20.10.2014 Ing. Juraj Mojsej-Mochostav, stavebná činnosť, revízia a montáž plyn. zar., Michalovce vykonané práce podľa priloženého rozpisu-údržba plynových spotrebičov v objekte športového zariadenia 350.10
422/DF 25.09.2015 Ing. Juraj Mojsej-Mochostav, stavebná činnosť, revízia a montáž plyn. zar., 071 01 Michalovce vykonané práce v dohodnutej cene podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok pre objekt Základná škola (rekonštrukcia kúrenia v ZŠ) 655.66
158/DF 02.05.2013 Lekos s.r.o., Sobrance výmena antény z dôvodu krádeže, servisný zásah, cestovné 89.00
62/DF 11.02.2014 Ing. Juraj Mojsej – Mochostav, Michalovce výmena čerpadla a oprava ústredného kúrenia v KD 393.84
222/DF 15.05.2014 Benimex, s.r.o. Prešov výmena ND troj XT 210 (horné a spodné napínacie lanko) 48.00
10/DF 16.01.2014 Ing. Juraj Mojsej – Mochostav, Michalovce výmena plynového topidla v Základnej škole 635.78
477/DF 13.12.2013 Ing. Juraj Mojsej – Mochostav, Michalovce výmena plynového topidla v Základnej škole 635.78
389/DF 11.09.2014 Ing. Ďurovčík Jaroslav-DELI, Krásnovce 181 výmena svietidiel a sadových stožiarov verejného osvetlenia 6810.00
525/DF 23.11.2015 Ing. Ďurovčík Jaroslav-DELI, Krásnovce 181 výmena svietidiel verejného osvetlenia 5499.97

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer